Butik > Varumärken > Squirt cycling products

Squirt Cycling Products är ett sydafrikanskt företag som sedan 2003 haft som främsta mål att tillverka innovativa, effektiva och samtidigt miljövänliga cykelprodukter. Allt för att cyklister oavsett nivå, ska kunna underhålla sin cykel på bästa sätt. Tack vare den höga kvalitén och överlägsna funktionen, används produkterna av många av världens bästa cyklister.

Att produkterna är biologiskt nedbrytbara betyder att innehållet i produkterna kan brytas ned av mikroorganismer i naturen. Mikroorganismerna använder enzymer för att omvandla substanser och material till enkla ickeorganiska molekyler, så som vatten, koldioxid och metangas.

Varför är det viktigt att kedjevaxet är biologiskt nedbrytbar?
Ett oljebaserat smörjmedel påverkar vattendragen i naturen negativt. Det räcker att så lite som en milliliter oljebaserat smörjmedel sköljs bort från våra cykelkedjor (tex då vi cyklar genom en bäck), för att kontaminera upp till 1000 liter vatten. Vid ett långlopp med 1000 cyklister blir effekten mångdubbelt större. Om alla dessa cyklar genom den där bäcken 5 gånger under loppet, finns det en risk att en miljon liter vatten blir kontaminerat för all framtid.

Det är därför alla smörjmedel från Squirt Cycling Products är baserade på 100% naturliga vaxer som är biologiskt nedbrytbart, och skapar därmed inte någon långvarig förstöring av naturen.